Polaris Mobility Survey: hoe verandert onze mobiliteit ?

Polaris Mobility Survey: hoe verandert onze mobiliteit ?

Een grondige studie van het mobiliteitsgedrag van professionele en particuliere consumenten in de context van de gezondheidscrisis

 

  • D'Ieteren Automotive heeft een uitgebreide studie over de evolutie van onze mobiliteitsgewoonten uitgevoerd bij 3.800 burgers, 300 bedrijfsleiders, 17 experts en 8 werkgroepen.
  • De conclusies van deze studie, onder de naam Polaris Mobility, zijn beschikbaar voor alle belanghebbenden op het gebied van mobiliteit die dat wensen.
  • Deze studie kadert in de initiatieven die D'Ieteren Automotive neemt om een vlotte en duurzame mobiliteit voor iedereen te bevorderen.

 

Zoals we weten, is mobiliteit voortdurend aan het veranderen. Er is natuurlijk de komst van elektrische auto's en multimodale platforms, maar er zijn ook de gevolgen van de pandemie en de impact van onze activiteiten op het klimaat, en de technologische ontwikkelingen.

Al deze omwentelingen verdienden een evaluatie met de gebruikers van de verschillende mobiliteitsmiddelen en verschillende specialisten op het vlak van vervoersanalyse. Talrijke particuliere en professionele gebruikers, van alle leeftijden en uit alle regio's, werden ondervraagd over hun gewoonten en hun visie op de evolutie van hun mobiliteit.

Deze gegevensverzameling heeft ons in staat gesteld een gedetailleerde analyse te maken van ons gedrag en onze intenties op het vlak van verplaatsingen voor de komende jaren.

 

Hier zijn enkele aspecten ervan:

Het zal geen verbazing wekken dat de respondenten de afnemende maar nog steeds essentiële rol bevestigen die de mobiliteit van de auto in hun verplaatsingen zal spelen. Zelfs indien de belangstelling voor multimodaliteit toeneemt, zal dit volgens de studie meestal in aanvulling op de auto gebeuren. Een auto die de respondenten liever zelf bezitten dan via autodelen te gebruiken.

Initiatieven voor gedeelde mobiliteit op twee of vier wielen zullen zich blijven ontwikkelen, maar zij zullen in de eerste plaats gericht zijn op een eerder stedelijk publiek dat de flexibiliteit van het systeem op prijs stelt. Volgens Polaris gaat het tegen 2030 om bijna 12% dat daar gebruik van zal maken.

Misschien nog verrassender is dat veel respondenten denken dat we in de toekomst minder zullen bewegen. Uit de studie blijkt ook dat we ons minder zullen verplaatsen en als we dat doen dat het meer per fiets zal zijn. Een derde van de ondervraagden zegt geïnteresseerd te zijn in fietsen, vooral in een elektrisch model. Op basis van hun antwoorden kan worden verwacht dat het aandeel van tweewielers in het totale aantal verplaatsingen in 2030 15% zal bedragen.

Wat de B2B-kant betreft, blijkt uit de studie dat de betrokkenen enthousiast zijn over elektromobiliteit en mobiliteitspakketten voor werknemers. Dit lijkt het idee te bevestigen dat ondernemingen de locomotieven zullen zijn van verandering en van de invoering van nieuwe technologieën en gewoonten op de markt.

Over het algemeen werd de vrijheid van flexibele en gecontroleerde mobiliteit door de meeste deelnemers als essentieel beschouwd. Wat de gedetailleerde kennis betreft van de kosten en de impact van onze verplaatsingen, die is veel groter bij de bedrijven en soms vrij gering bij de ondervraagde personen.

 

Link naar en toegang tot alle details van de Polaris Mobility studie:

De Polaris-studie, die is uitgevoerd in samenwerking met Profacts en Deloitte, is voor alle belanghebbenden op het gebied van mobiliteit beschikbaar via de link: www.dieteren.be/polaris.

Over D'Ieteren Automotive NV/SA

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

 

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

 

D'Ieteren Automotive NV/SA
Rue du Mail 50
1050 Brussels
Belgium