Volkswagen D’Ieteren Finance steunt slachtoffers van overstromingen

Volkswagen D’Ieteren Finance steunt slachtoffers van overstromingen

 

De directie en het personeel van Volkswagen D’Ieteren Finance willen alle personen steunen die getroffen zijn door het noodweer en die de komende dagen, weken en maanden te maken zullen krijgen met de opruimings- en heropbouwwerken.

De onderneming wenst zich aan te sluiten bij de golf van solidariteit met twee acties, op korte en op langere termijn.

Enerzijds stortte Volkswagen D’Ieteren Finance reeds een bedrag van € 100.000 aan het Rode Kruis, die de noodhulp aan de slachtoffers lokaal coördineert.

Anderzijds worden er interne afspraken gemaakt in samenwerking met D’Ieteren Automotive.

De personeelsleden kunnen vrijwillig ter plaatse gaan om hun families of die van het personeel van onze concessiehouders te helpen, al naargelang hun behoeften.

 

Over D'Ieteren Automotive NV/SA

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

 

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

 

D'Ieteren Automotive NV/SA
Rue du Mail 50
1050 Brussels
Belgium