‘Quarantaineboxen’ voor elektrische en hybride voertuigen

‘Quarantaineboxen’ voor elektrische en hybride voertuigen

Op vraag van haar automotive-klanten, werkte D'Ieteren Immo een oplossing uit voor het inrichten van quarantainezones voor elektrische en hybride voertuigen op compacte en binnenstedelijke sites. De oplossing werd gevonden in een ‘quarantainebox’, een opslagplaats die speciaal bestemd is voor de opslag van een kritiek gediagnosticeerd elektrisch voertuig totdat elk veiligheidsrisico verdwenen is.

In het afgelopen decennium heeft het elektrische voertuig (EV) de wereldwijde auto-industrie ingrijpend veranderd, dankzij de snelle ontwikkeling van de lithium-ion batterijtechnologie. In geval van beschadiging of storing van deze hoogspanningsbatterijen dienen de voertuigen, of hun batterijen, uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk geïsoleerd te worden, vooraleer men aan het voertuig mag werken.

Merken die deze nieuwe technologieën gebruiken, vragen daarom dat dealerships worden uitgerust met quarantainezones; dit is een specifiek daartoe bestemde parkeerruimte met een veiligheidsperimeter van 5 m eromheen. In sommige concessies kan zulke quarantainezone eenvoudig worden ingericht, maar voor andere (b.v. in stedelijke gebieden) is dat niet mogelijk.

De uitdaging bestond er dus in een manier te vinden om ter plaatse een economisch verantwoorde quarantainezone te creëren, die de veiligheid van de medewerkers en de omgeving garandeert bij opslag van een kritiek gediagnosticeerd elektrisch voertuig of batterij, tot het risico is uitgeschakeld. Een pragmatische oplossing werd gevonden in een prefab betonnen box, die in zijn geheel bij een vestiging wordt afgeleverd, zodat de duur van de werkzaamheden tot een minimum wordt beperkt en zodat de box desgevallend kan worden verplaatst. Deze boxen voldoen aan de nodige veiligheidsvoorschriften en kunnen bovendien uitgerust worden met een extra barrière zodat ze deels onder water gezet kunnen worden.

"D'Ieteren Immo zoekt samen met haar klanten en huurders naar pragmatische, vereenvoudigde en uniforme oplossingen die op zijn vestigingen en in het hele netwerk kunnen worden toegepast. D'Ieteren Immo heeft er belang bij om informatie te verzamelen aan de bron om die te kunnen uitdragen in zijn adviesopdracht binnen het D'Ieteren-netwerk", verklaart Paul Monville, Managing Director van D'Ieteren Immo.

"In samenwerking met Betonal hebben we een box ontwikkeld om de wagens en hun batterijen te isoleren, zodat het probleem niet naar andere auto's kan overslaan. De oplossing geldt voor elektrische en hybride wagens", gaat Lieven François verder, Head of Property D'Ieteren Immo.

"Ons doel is om deze oplossing op alle vestigingen van de D'Ieteren-groep te installeren. Er zijn al plannen om dit te doen op de sites Zenpark (2 quarantainezones), Drogenbos (6 quarantainezones) en ACZ (2 quarantainezones)", besluit Paul Monville, Managing Director van D'Ieteren Immo.

 

Technische details

  • REI 60 muren
  • De box laat decompressie via een van zijn wanden toe
  • De box wordt aangesloten op het branddetectiesysteem van het gebouw
  • Vrije ruimte van ca. 1 m te voorzien aan beide zijden van de box
  • De quarantainezone moet buiten de openingstijden toegankelijk zijn voor de brandweer
  • Mogelijkheid tot onderdompeling van de wagen in de box

 

Voor meer informatie:

Paul Monville, Managing Director D’Ieteren Immo  Paul.monville@dieteren.be

Lieven François, Head of Property D’Ieteren Immo  Lieven.françois@dieteren.be

Gunther De Backer, Head of Corporate Communication - M +32 475 903 909 Gunther.debacker@external.dieteren.be

www.dieterenimmo.be

Over D'Ieteren Automotive NV/SA

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

 

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

 

D'Ieteren Automotive NV/SA
Rue du Mail 50
1050 Brussels
Belgium