Nieuwe interne organisatie met vier bevoegdheidsdomeinen bij Volkswagen D'Ieteren Finance

Nieuwe interne organisatie met vier bevoegdheidsdomeinen bij Volkswagen D'Ieteren Finance

 

In het kader van zijn strategisch transformatieplan, dat de naam DIAMOND kreeg, zet Volkswagen D'Ieteren Finance een nieuwe interne structuur op om de klant nog meer centraal te zetten en zo nog beter in te spelen op zijn almaar veranderende verwachtingen.

 

Didier Willems (COO) en Alan Ruperto (CFO) zullen deze nieuwe organisatiestructuur stapsgewijs ontwikkelen. Dit zal gericht zijn op operationele topkwaliteit en zal Volkswagen D'Ieteren Finance in staat stellen om meer dan ooit de geprefereerde multimodale mobiliteitspartner voor zijn klanten te worden. Dit is perfect in lijn met de nieuwe visie en missie van het bedrijf: Geniet van uw gemoedsrust. Wij zorgen voor al uw mobiliteitsbehoeften.

De nieuwe interne organisatie bestaat uit 4 domeinen.

Het eerste domein, ‘Create the business’, brengt alle verkoop- en marketingfuncties samen. Philippe Vandersteen neemt, na verschillende functies te hebben bekleed in de commerciële afdelingen van het Huis D’Ieteren, de leiding van dit domein over met als titel Head of Sales & Marketing.

Het tweede domein, ‘Serve the business’, omvat alle functies die tot doel hebben de diensten te beheren waarop de klanten rechtstreeks een beroep kunnen doen. De verantwoordelijke voor dit domein wordt Peterjan Eycken als Head of Operations. Peterjan trad in dienst bij Volkswagen D'Ieteren Finance nadat hij van 2011 tot 2017 Operations Director was bij Athlon in België. Daarna werd Peterjan verantwoordelijk voor het projectmanagement, de klantervaring en de digitalisering voor Athlon International. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies op operationeel niveau bij GE Capital Fleet Services, zowel voor België als op Europees niveau.

Het derde domein heet ‘Empower the business’ en omvat alle ondersteunende functies: IT (Hajo Van Dieken), Risk & Controlling (Laurence Willems), Internal Control Services (Laurent Dalemans),

HR & Talent (Maarten Wastiau) en Accounting & Collections (Frederik Puttemans).

Ten slotte is er het vierde domein, ‘Transform the business’. Het omvat de afdeling Business Transformation Office, waarin alle functies zijn ondergebracht die betrokken zijn bij de coördinatie van zowel strategische als operationele transformatieprojecten, gericht op de voortdurende verbetering en ontwikkeling van onze activiteiten en diensten. Michel van der Straten wordt verantwoordelijk voor deze afdeling.

“Wij zijn ten zeerste overtuigd van de verdiensten van deze nieuwe organisatie en haar relevantie: een organisatie die gericht is op de klant en zijn traject binnen Volkswagen D'Ieteren Finance. Zoals eerder uitgelegd wordt dit uitgevoerd volgens een stappenplan dat enerzijds de continuïteit van de onderneming moet garanderen en anderzijds de medewerkers van Volkswagen D'Ieteren Finance in staat moet stellen om de verschillende veranderingen te integreren. De invoering van deze nieuwe organisatie is een van de belangrijkste bijdragen tot het succes van ons algemeen strategisch transformatieplan DIAMOND”, legt Didier Willems, COO van Volkswagen D'Ieteren Finance, uit.

Over D'Ieteren Automotive NV/SA

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.


PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

D'Ieteren Automotive NV/SA
Rue du Mail 50
1050 Brussels
Belgium