Manifesto D'Ieteren

Manifesto D'Ieteren

Bij D’Ieteren bouwen we aan een inclusief mobiliteitsecosysteem, want mobiliteit ligt aan de basis van zowel welzijn als welvaart

Ons doel is duidelijk: we willen een duurzaam en vlot mobiliteitsecosysteem uitbouwen. In dat systeem gaan welzijn en welvaart hand in hand en kunnen klimaatdoelen gehaald worden. We zijn ervan overtuigd dat auto’s en andere vormen van vervoer samen deel uitmaken van de oplossing. Daarom combineren we traditionele mobiliteitsoplossingen met nieuwe vervoermiddelen en technologieën en moedigen we nieuw verplaatsingsgedrag aan.

Vandaag willen wij het voortouw nemen in de transitie van de mobiliteit in België. We willen daarbij inspelen op de behoeften van zowel bedrijven als particulieren. Hun echte tegenstellingen – ook wel de “samenwerkingsparadox” genoemd – schrikken ons niet af. Concreet willen we een nieuw, inclusief ecosysteem bouwen waar plaats is voor partnerschappen en initiatieven die vroeger ondenkbaar waren en waar zoveel mogelijk weggebruikers baat bij hebben.

In dit document (in bijlage) leggen we uit waarom en hoe we onze ambitie “moving people forward…no matter what moves you” willen volbrengen.

 

WAT:

Een vlotte en duurzame mobiliteit uitbouwen voor iedereen

HOE:

Door een inclusief ecosysteem te ontwikkelen waarin de eindgebruiker centraal staat

WAAROM:

Omdat we geloven dat mobiliteit goed is voor zowel welzijn als welvaart

 

Story image

 

...Mobiliteit zit in ons bloed. Als familiebedrijf met een bijna 220-jarige historiek heeft D’Ieteren de Belgische mobiliteit mee vormgegeven. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen. We zijn ervan overtuigd dat we alleen met een globale benadering het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen van vandaag, omdat de veranderende mobiliteit de weerspiegeling is van een veranderende samenleving...

 

Story image

 

...Slimme mobiliteit staat voor vrij bewegen,onderling contact en een sociaal leven. Een grote keuze aan vervoermiddelen bevordert ook de levenskwaliteit, aangezien mensen zich makkelijker kunnen verplaatsen. Omgekeerd geldt dat een gebrek aan betrouwbaar vervoer mensen isoleert, wat het risico op gezondheidsproblemen ​ verhoogt. Ook het verband tussen een stijgend stressniveau en langere pendeltijden is een voorbeeld van de directe link tussen mobiliteit en welzijn...

 

Story image

 

...Ons merkenportfolio bestaat uit klassieke mobiliteitsoptiesen nieuwe vervoersmogelijkheden. Hierdoor zijn we een geloofwaardige speler die mee wil bouwen aan een nieuw mobiliteitssysteem. Eentje waarin welzijn en welvaart hand in hand gaan. En waarin zowel auto’s als andere vervoermiddelen deel uitmaken van de oplossing...


 

De manifesto van D'Ieteren:

Manifesto D'Ieteren NL - Dec 2022.pdf 8 MB Manifesto D'Ieteren EN - Dec 2022.pdf 8 MB Manifesto D'Ieteren FR - Dec 2022.pdf 8 MB

 

D'Ieteren website:

Wij bouwen aan de mobiliteit van de toekomst | D'Ieteren
In een wereld van verandering bereiden wij ons voor op de toekomst. Bij D'Ieteren gaan we volop voor vlotte en duurzame mobiliteit voor iedereen.
www.dieteren.be

 

Fotogallerie:

 

 

Over D'Ieteren Automotive NV/SA

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

 

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

 

D'Ieteren Automotive NV/SA
Rue du Mail 50
1050 Brussels
Belgium