D’Ieteren, “Moving People Forward”

D’Ieteren, “Moving People Forward”

Een nieuwe merkidentiteit die aansluit bij de ambities van het bedrijf

 

EEN NIEUWE MERKIDENTITEIT

D'Ieteren Auto wordt D'Ieteren en neemt een nieuwe merkidentiteit aan om zijn ambities kracht bij te zetten.

Deze verandering van commerciële naam en van identiteit valt samen met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur van de D’Ieteren Group, waarin de activiteiten van de autodistributie worden overgenomen door het nieuwe filiaal D'Ieteren (waarvan de juridische naam D'Ieteren Automotive SA/NV is), dat voor 100% in handen is van de groep. Deze filialisering plaatst de historische activiteit van de groep op hetzelfde niveau als zijn 3 andere activiteiten, namelijk Belron, Moleskine en D'Ieteren Immo, en wil aan de groep de nodige flexibiliteit en wendbaarheid geven om zijn ontwikkelingstraject zo goed mogelijk uit te stippelen.

 “De naam D'Ieteren is het centrale element van onze nieuwe identiteit omdat deze het kostbare familie-erfgoed in zich draagt waar we trots op zijn. Een erfenis van meer dan tweehonderd jaar aanpassingen aan veranderingen in de mobiliteit en aan de verwachtingen van onze klanten. De pijlvormige ‘Forward’ die eraan is toegevoegd, symboliseert de wens van het bedrijf om vooruit te gaan, open te staan voor veranderingen en voortdurend te innoveren om de nieuwe uitdagingen van de mobiliteit van de toekomst aan te gaan. De 3 hoeken van ‘Forward’ staan voor de 3 pijlers die elk van onze beslissingen sturen: onze klanten, onze medewerkers en onze stakeholders.” José Fernandez, Chief Customer Experience, Marketing & Digital Officer

 

GROTE AMBITIES

 

Elektrische en geconnecteerde voertuigen, digitalisering van de klantervaring, deeleconomie en klimaatuitdaging zetten de mobiliteitswereld op zijn kop. Centraal bij deze veranderingen staat de missie van D'Ieteren om te werken aan de opbouw van een vlotte en duurzame mobiliteit voor iedereen.

 

Vanuit dat standpunt heeft D’Ieteren de ambitie om, naast de eigenlijke autodistributie, tegen 2025 de spontane keuze te worden inzake mobiliteit in België en van mobiliteit een hefboom te maken voor duurzame ontwikkeling voor de komende generaties.

 

Er werden vier strategische assen vastgelegd.

  • Customer experience: het leven van onze klanten verbeteren door uitmuntendheid in hun mobiliteitservaringen na te streven.
  • Product & service portfolio: een duurzaam product- en dienstenportfolio ontwikkelen en aanpassen in overeenstemming met de nieuwe mobiliteitsgewoonten van de klanten.
  • Mobility ecosystem: een coherent ecosysteem opbouwen dat de noden met betrekking tot duurzame mobiliteit dekt, via onze kanalen en onze netwerken van partners.
  • People: aan onze huidige medewerkers en toekomstige talenten 'a great place to work’ aanbieden waar we onze bedrijfswaarden elke dag weer doen leven.

 

D'Ieteren wil deze ambitie op een verantwoorde manier realiseren, met respect voor het milieu, zijn klanten, zijn medewerkers en de lokale gemeenschappen.

 

De manier waarop we ons verplaatsen is een zeer belangrijke uitdaging bij de bescherming van onze planeet. Om die reden verbindt D’Ieteren zich ertoe om een duurzame mobiliteit op te bouwen. Dit is een verantwoordelijkheid die we op voorbeeldige wijze als marktleider willen opnemen.” Denis Gorteman, CEO D’Ieteren

 

D'Ieteren neemt twee belangrijke verbintenissen op zich.

  • Bijdragen aan de bescherming van het milieu door de CO2-voetafdruk van zijn activiteiten tegen 2025 te verminderen met 50 procent. “Behalve het duurzaam beheer van al onze gebouwen en consumptiegoederen, zal het verminderen van onze CO2-voetafdruk ook worden doorgevoerd via een groener mobiliteitsbeleid. Elektrificatie, telewerken, videoconferencing, multimodaliteit … zijn evenzeer wegen die ons naar ons doel zullen leiden. Vanaf 2021 zullen we onze CO2-uitstoot compenseren met programma’s van herbebossing en milieubehoud.
  • Een inclusieve groei bevorderen door te ijveren voor gelijkheid van kansen en diversiteit binnen het bedrijf, recruteren via loopbaanontwikkeling of terugkerende sensibiliseringsacties. “Diversiteit in al haar vormen, of het nu gaat om geslacht, afkomst, leeftijd enz. is een bron van creativiteit, want zij maakt meer standpunten mogelijk en draagt bij tot vernieuwing.

 

Met deze twee verbintenissen wil D’Ieteren een versnelling hoger schakelen zowel op het vlak van duurzaamheid als wat betreft zijn aantrekkelijkheid als werkgever.

Over D'Ieteren Automotive NV/SA

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

 

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

 

D'Ieteren Automotive NV/SA
Rue du Mail 50
1050 Brussels
Belgium