D'Ieteren Automotive n.v. ondertekent Sustainability-Linked Loan geregeld door KBC Bank en BNP Paribas Fortis.

D'Ieteren Automotive n.v. ondertekent Sustainability-Linked Loan geregeld door KBC Bank en BNP Paribas Fortis.

D’Ieteren Automotive n.v. kondigt de ondertekening aan van een Sustainability-Linked Loan (‘SLL’) voor een bedrag van €325m met vervaldag op december 2026. De voorwaarden van deze financiering zijn geïndexeerd op ambitieuze ESG-indicatoren, in overeenstemming met de missie van D'Ieteren om een vlotte en duurzame mobiliteit voor iedereen te bevorderen.

 

Deze indicatoren kunnen ertoe leiden dat de kredietmarge van de SLL opwaarts of neerwaarts varieert en zijn gekoppeld aan de volgende doelstellingen:

  • tegen 2025 een halvering van de CO2-emissies van de activiteiten van D’Ieteren ten opzichte van 2019;
  • actieve deelname aan de verduurzaming van het Belgische wagenpark, waarbij 28% van de D’Ieteren-verkoop elektrische voertuigen zal vertegenwoordigen tegen 2025.

 

Dankzij deze financiering kan D'Ieteren zijn financieel beleid koppelen aan zijn sterke maatschappelijke engagementen, wat getuigt van zijn wil om een voorbeeldrol te vervullen als leider op de mobiliteitsmarkt.

De SLL bestaat uit een aflosbare lening van €100m en een revolving kredietlijn van €225m, beide bestemd voor de herfinanciering van de intragroepsschuld en de conjuncturele financieringsbehoeften van D’Ieteren Automotive. 

KBC Bank en BNP Paribas coördineerden de structurering van deze transactie. De andere banken van het syndicaat zijn Belfius Bank en ING Belgium. De SLL onderstreept de langdurige vertrouwensrelatie tussen D'Ieteren en zijn bankpartners. Hij bevestigt tevens de respectieve verbintenissen van alle partijen ter bevordering van een duurzame ontwikkeling.

Over D'Ieteren Automotive NV/SA

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

 

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

 

D'Ieteren Automotive NV/SA
Rue du Mail 50
1050 Brussels
Belgium