Auto blijft de uitverkoren mobiliteitsoplossing, de e-fiets kent een opvallende toename

Auto blijft de uitverkoren mobiliteitsoplossing, de e-fiets kent een opvallende toename

D’Ieteren publiceert zijn nieuwste Polaris-studie

Weinig interesse om het bestaande mobiliteitsgedrag aan te passen, de prominente rol van de (duurzame) auto en een beperkte kennis over de bestaande mobiliteitsoplossingen: het zijn maar een paar van de belangrijkste conclusies in de Polaris-studie 2023 in opdracht van mobiliteitsprovider D’Ieteren.

Sinds 2021 houdt D’Ieteren systematisch de vinger aan de pols als het over mobiliteit gaat. Via de diepgravende Polaris-studie gerealiseerd door het studiebureau Profact ondervraagt D’Ieteren de mobiliteitsnoden en het verplaatsingsgedrag van particulieren en bedrijven. Het eindresultaat is een dwarsdootsnede van onze mobiliteit in de breedste betekenis van het woord.

“Eigenlijk bevestigen de recentste resultaten de tendenzen die we in 2021 al konden ontdekken”, verduidelijkt José Fernandez, Chief Marketing & Digital Officer bij D’Ieteren. Zo komt de elektrische mobiliteit zeker in Vlaamse bedrijven ontegensprekelijk op gang. In totaal zegt bijvoorbeeld maar liefst 42% van de ondervraagde particulieren en bedrijven klaar te zijn voor de overstap naar een elektrische auto, maar de particuliere bezwaren zijn dezelfde als in 2021. Te weten, een gepercipieerde hoge kostprijs, het vinden van een laadoplossing en het rijbereik. “Anderzijds blijken zonnepanelen een verrassend uitgesproken trigger in de keuze voor een elektrische auto. 72% van zonnepanelen eigenaars verklaren immers klaar te zijn voor de overstap naar een elektrisch voertuig.”

Bij bedrijven valt het duidelijk op dat de car-policy steeds vaker plaats ruimt voor een mobility-policy waarin meer dan eens ook de fiets is opgenomen. “En als het over fietsen gaat”, zegt Fernandez nog, “zien we een duidelijke toename van het aantal verplaatsingen per elektrische fiets. Zeker in Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor de gedeelde mobiliteit. Die kent een ontegensprekelijke groei (+5%) qua gebruikersaantal, maar zonder dat gedeelde mobiliteit daarom al structureel is opgenomen in het verplaatsingsgedrag. Tegelijkertijd, stagneert het aandeel van het openbaar vervoer.”

De eindconclusie voor D’Ieteren is duidelijk: onze strategie om met een ecosysteem van mobiliteitsoplossingen aan zowel bedrijven als particulieren een naadloze mobiliteit aan te bieden werkt en zal verder worden versterkt om nog preciezer in te spelen op de gedetecteerde noden.

De volledige Polaris-studie is gratis beschikbaar op https://www.dieteren.be/nl/polaris/.

Polaris 2023
Polaris 2023
Polaris 2023_NL (2p).pdf 93 KB Polaris 2023_NL (2p).pdf 93 KB
Jean-Marc Ponteville Press & Public Relations, D'Ieteren Automotive

 

 

 

Over D'Ieteren Automotive NV/SA

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

 

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

 

D'Ieteren Automotive NV/SA
Rue du Mail 50
1050 Brussels
Belgium